Monthly Archives: novembris 2013

Patriotiskā pieredzes apmaiņa

Standarta

Laikā no 11. līdz 18. novembrim visā Latvijā tika svinēti valsts svētki. Arī “kalmārieši”, sajūtot sevī patriotismu, nedēļas nogalē nolēma atzīmēt Lāčplēša dienu un Latvijas 95. jubileju. Aicinājām pievienoties arī citus Balvu jauniešus. Lai būtu interesantāk, ciemos tika aicināti tagadējie studenti, kuri savā pieredzē dalījās ar tiem, kam izvēle par mācību turpināšanu vēl tikai priekšā. Liels prieks, ka atbraukt varēja gan Santa Komane, Kārlis Tjunītis, Jānis Čečis un Alise Gruzdule, gan Kristīne Šmiukše un Simona Grāvīte. Viņi mums pastāstīja par savu piedzīvoto uzsākot studijas. Ar interesi klausījāmies un iztaujājām bijušos skolas biedrus par mācību norisi, neparasto un nesaprotamo, kas saistīts ar viņu izvēli. Spēlējām spēles un noskatījāmies filmu par latviešu cīņas sparu un apņēmību, kura šai vakarēšanai piešķīra īpašu sajūtu. Kā jau svētkos pieņemts, tika sarūpēts mielasts, kuru gatavoja paši jaunie “Kalmāra” biedri – Sergejs, Laura, Jūlija un Ieva – kopā ar Ināru Frolovu. “Ļoti patika atmosfēra un Ināriņas rosība virtuvē. Lai arī pavāri bijām vairāki, nekur nezuda draudzīga un jautra ēst gatavošana. Virtuvē vietas pietika visiem. Interesanti bija paklausīties, kā veicas studentiem un, kas sagaida ari mani pašu,” stāsta viena no pavārēm Laura Gercāne. Lieli palīgi bija arī Juris Kašs un Andris Čubars, kuri paspēja tikt galā gan ar tehniskajām lietām, gan piepalīdzet virtuves darbos. Savukārt Rinalds Kindzulis un Sandijs Bukšs glāba situāciju sagādājot trūkstošo pavāriem. Par satikšanos labus vārdus saka arī Santa un Jānis, kurus patīkami pārsteidza jau uzklātais galds ar jauno “kalmārēnu” pašceptajām picām, pīrāgiem un citiem gardumiem. Ar lielu entuziasmu tika rotātas burciņas, kurās tiek glabātas dažadas tējas, garšvielas u.c. Tagad tās ir ar savu mazo dzirkstelīti, kuras līdz šīm tām pietrūka. Jautrus mirkļus radīja “enerdžaizeri”, kas palīdzēja klātesošajiem iepazīties un atraisīties. Santa priecājas par atgriešanos BBJC:”Tas bija jauks izrāviens no Zemgales. Ļoti patīka šī atmosfēra, kuras jau sen tik ļoti pietrūka. Bija prieks satikt bijušos skolas biedrus, Ināru un jauno “Kalmāru”. Arī sagatavotās aktivitātes un patrotiskā filma radīja patīkamu sajūtu.”
Visi, kas bija ieradušies uz kopīgo pasedēšanu var teikt, ka tā bija labi pavadīta piektdiena. Priecājamies, ka tika izteikta vēlme šādu pasākumu atkārtot.