Vieta, kur satikties!

Standarta
Balvu novada jauniešu biedrība “Kalmārs” uzsākusi projekta “Topošo līderu skola” realizāciju. Projekta ietvaros Balvu Bērnu un jauniešu centrā tiks labiekārtota sanāksmju zāle – vieta, kur satikties bērniem un jauniešiem, organizēt sanāksmes, tikšanās, organizēt tematiskos seminārus, galda spēļu sacensības kā arī citas aktivitātes. Jauniešiem būs iespēja realizēt savas idejas, kā arī organizēt tikšanās ar lielāku dalībnieku skaitu. Šajā telpā pēc projekta realizācijas būs iespēja uzņemt bērnus un jauniešus arī no citiem novadiem. Projekta ietvaros tiks iegādāti galdi, krēsli un projektors. Projektā plānotās aktivitātes tiek realizētas ciešā sadarbībā ar Balvu Bērnu un jauniešu centra speciālistiem. Projekts tiek realizēts ar Lauku atbalsta dienesta un Balvu novada pašvaldības atbalstu.
leaderiemSanāksmju zāle tiek labiekārtota projekta Nr. 14-07-LL04-L413201-000009 „Topošo līderu skola” ietvaros.

Jaunieši viesojas LATGALES RADIO

Standarta

latgales radio_publikācijai_31.07.2014Lai pamatīgāk izzinātu un nostiprinātu savas apgūtās zināšanas un prasmes radioprogrammas veidošanā, programmas Jaunatne darbībā jauniešu iniciatīvas projekta” RADIOTILTS” apņēmīgā un zinātkārā jauniešu grupa apmeklēja Latgales radio.

Ar patiesu prieku par jaunajiem radio darbības izzinātājiem, Rēzeknē, savās moderni aprīkotajās un gaumīgi iekārtotajās telpās mūs sagaidīja Latgales radio darbiniece, radio balss Jolanta Leitāne. Par reālo darba vidi radio studijā, aprīkojumu, darba metodēm, kā arī par vadītāju un operatoru pieredzi strādājot medijā pastāstīja gan pati Jolanta, gan skaņu un gaismas operators Ints Salmiņš. Jautāti, kādēļ tāda vēlme iepazīt radio darbību, jaunieši pastāstīja, ka ideja par Radio apmācībām un radošo radio darbnīcu jauniešiem Latgales pusē ir vēl nebijusi. Daudzus gadus atpakaļ gandrīz katrā skolā darbojās skolas radio, kurā darbojās daži skolēni, atskaņoja mūziku. Saistībā ar izmaiņām likumdošanā (autortiesības) gandrīz visu skolas radio darbība tika apturēta. Balvu Bērnu un jauniešu centra aktīvo, radošo jauniešu grupa ir apņēmības pilna un vēlās radīt ko jaunu, alternatīvu un nebijušu – paši izveidot radioprogrammas par dažādām tēmām, tās publicējot intereneta vidē, nododot citiem interesentiem savas domas, idejas un informāciju. Ar savas jaunizveidotās radio darbnīcas palīdzību, jaunieši iecerējuši realizēt savas idejas, izpausties radoši, pilnveidot un attīstīt sevi šajā jomā, veidot diskusijas, tematiskos raidījumus, informatīvos sižetus par sev aktuālām un interesantām tēmām. Balvu novada jaunieši, iesaistoties programmas „Jaunatne darbībā” atbalstītajā projektā „RADIOTILTS”, ir apņēmības pilni mainīt tradicionālos uzskatus par Radio kā par mediju, kurā jaunieši piedalās lielākoties kā pasīvi klausītāji.

Projekts “Radiotilts”, Nr. LV-12-E223-2013-R3, īstenots programmas Jaunatne darbībā ietvaros.

jspa_jaunatne

Radio SWH studijā…

Standarta

publikācijai_10.06.2014Aizveriet acis… Iedomājieties tukšumu, bet saspicējiet ausis. Pēkšņi jūs dzirdat dīvainu durvju čīkstoņu, tad sāk šķist, ka ausīs dun sirdspuksti, kas skaļāki par jebkuru vārdu. Un pēķšni sākas apšaude, dzirdami šāvieni viens pēc otra, kas mitējas tikai ar kāda vājprātīgu kliegšanu. Kas notiek?

Varētu šķist, ka esat nonācis stadijā, kad prāts nav gluži jums draugs. Tikai mierīgi. Atveriet acis un jūsu priekšā pavērsies loģisks skaņu izskaidrojums. Tie ir mūsu 12 Balvu jaunieši, kuri droši un prasmīgi darbojas skaņu programmā Sound Forge, veidodami savus mākslas darbus projekta „Radiotilts” ietvaros.

SWH telpas piesātinātas ar radošuma fluīdu, kuru izstaro jauniešu kreatīvais gars. Kā tautā pieņemts teikt: ”Viss notiek!”. Jaunieši ir sākuši praktisku un ļoti aizraujošu darbu, paši veidodami savas radio reklāmas, domādami realizējamus radio konceptus un smiedamies par savas iztēles neizsmeļamību.

Katrs ir izvēlējies savu krāsu spektru, ar kuru atdzīvināt vēl neizteiksmīgās, prātā glabātās ieceres. Kāds domā radio, kas padarīs jestrāku un amizantāku dzīvi vecāka gada gājuma cilvēkiem. Citi, būdami pilnīgi saprātīgi un racionāli spriestspējīgi, veido intelektuāļu radio, bet vēl kāds cenšas apzināt sievietes neizskaidrojamās domu šahtas, cerībā padarīt gaišāku viņu ikdienu.

Darba ir daudz un tas nav viegls, bet mums ir stipri kauli un vēl izturīgākas domas, kuras nesagraus neviens slinkuma vai nolaidības buldozers. Pat Normunds Rutulis ik pa brīdim izbrīnā palūr gar stūri uz jauniešu praktiskajām izdarībām. Tomēr viņiem nav laika dungot kaut ko kopā ar Normundu, viņiem jāķer savi domu pavedieni un tie jāvirpina kopā loģiskā ieceru kamoliņā. Šis kamoliņš tad arī būs pašu apgūto zināšanu, humora izjūtas un domu atspoguļojums, būdams spilgtāks par sauli, tas apstaros gan pašus, gan visus, kas jauniešus atbalsta. Tad nu skaitīsim mirkļus un gaidīsim ar nepacietību, ko viņi būs mums sagādājuši.

Rakstu sagatavoja Elīna Loseva

Projekts “Radiotilts”, Nr. LV-12-E223-2013-R3, īstenots programmas Jaunatne darbībā ietvaros.

jspa_jaunatne

Ziemassvētki „Rasas pērlēs”

Standarta

Ziemassvētku un Jaunā gada noskaņas vadīti, Balvu Bērnu un jauniešu centra jaunieši un darbinieki 28. decembrī devās ciemos pie Latgales reģionālā atbalsta centra „Rasas pērles” iemītniekiem.
Lai Jaunā gada sagaidīšana būtu līksma, rosinoša un darbīga, čaklie, radošie jaunieši bija sarūpējuši virkni pārsteigumu un patīkamu prieka mirkļu gan bērniem, gan viņu māmiņām.
Lai varētu sākt kopīgu darbošanos, Balvu Bērnu un jauniešu centra pārstāvji iepazīstināja ar sevi, proti, ka aktīvi darbojas NVO ‘’Kalmārs”, dejo deju studijā „Di Dancers” un apņēmīgi apgūst ģitārspēles prasmes. Lai radītu patiesu svētku noskaņu un sasildītu katra sirsniņu, Rinalds, Amanda un Sandijs aicināja visus kopā nodziedāt Ziemassvētku dziesmu ‘’Lai Tevi sargā”. Patīkamu, radošu iepazīšanos visi kopā turpināja ar piparkūku cepšanu. Visiem lielu sajūsmu un smaidu sejā radīja „Di Dancers” deju studijas meitenes, bet lielus aplausus izpelnījās centra iemītnieks Lisandro, kuram ļoti patika pašam izpausties deju ritmos un rādīt savu dejotprasmi.
Četru stundu kopā pavadītais laiks izveidoja ļoti ciešu draudzību un radīja milzīgu vēlmi tikties vēl un vēl.

Patriotiskā pieredzes apmaiņa

Standarta

Laikā no 11. līdz 18. novembrim visā Latvijā tika svinēti valsts svētki. Arī “kalmārieši”, sajūtot sevī patriotismu, nedēļas nogalē nolēma atzīmēt Lāčplēša dienu un Latvijas 95. jubileju. Aicinājām pievienoties arī citus Balvu jauniešus. Lai būtu interesantāk, ciemos tika aicināti tagadējie studenti, kuri savā pieredzē dalījās ar tiem, kam izvēle par mācību turpināšanu vēl tikai priekšā. Liels prieks, ka atbraukt varēja gan Santa Komane, Kārlis Tjunītis, Jānis Čečis un Alise Gruzdule, gan Kristīne Šmiukše un Simona Grāvīte. Viņi mums pastāstīja par savu piedzīvoto uzsākot studijas. Ar interesi klausījāmies un iztaujājām bijušos skolas biedrus par mācību norisi, neparasto un nesaprotamo, kas saistīts ar viņu izvēli. Spēlējām spēles un noskatījāmies filmu par latviešu cīņas sparu un apņēmību, kura šai vakarēšanai piešķīra īpašu sajūtu. Kā jau svētkos pieņemts, tika sarūpēts mielasts, kuru gatavoja paši jaunie “Kalmāra” biedri – Sergejs, Laura, Jūlija un Ieva – kopā ar Ināru Frolovu. “Ļoti patika atmosfēra un Ināriņas rosība virtuvē. Lai arī pavāri bijām vairāki, nekur nezuda draudzīga un jautra ēst gatavošana. Virtuvē vietas pietika visiem. Interesanti bija paklausīties, kā veicas studentiem un, kas sagaida ari mani pašu,” stāsta viena no pavārēm Laura Gercāne. Lieli palīgi bija arī Juris Kašs un Andris Čubars, kuri paspēja tikt galā gan ar tehniskajām lietām, gan piepalīdzet virtuves darbos. Savukārt Rinalds Kindzulis un Sandijs Bukšs glāba situāciju sagādājot trūkstošo pavāriem. Par satikšanos labus vārdus saka arī Santa un Jānis, kurus patīkami pārsteidza jau uzklātais galds ar jauno “kalmārēnu” pašceptajām picām, pīrāgiem un citiem gardumiem. Ar lielu entuziasmu tika rotātas burciņas, kurās tiek glabātas dažadas tējas, garšvielas u.c. Tagad tās ir ar savu mazo dzirkstelīti, kuras līdz šīm tām pietrūka. Jautrus mirkļus radīja “enerdžaizeri”, kas palīdzēja klātesošajiem iepazīties un atraisīties. Santa priecājas par atgriešanos BBJC:”Tas bija jauks izrāviens no Zemgales. Ļoti patīka šī atmosfēra, kuras jau sen tik ļoti pietrūka. Bija prieks satikt bijušos skolas biedrus, Ināru un jauno “Kalmāru”. Arī sagatavotās aktivitātes un patrotiskā filma radīja patīkamu sajūtu.”
Visi, kas bija ieradušies uz kopīgo pasedēšanu var teikt, ka tā bija labi pavadīta piektdiena. Priecājamies, ka tika izteikta vēlme šādu pasākumu atkārtot.